سنگ جدول

کاربرد

جدول‌کشی خیابان ، پیاده‌ رو….

ابعاد

(۸ سانتی‌متری در اندازه‌های ۵۰*۳۰ و ۵۰*۲۵) (۱۰ سانتی‌متری در اندازه‌های ۵۰*۱۵ و ۵۰*۲۰) (۱۵سانتی‌متری در اندازه‌های ۵۰*۴۰ و ۵۰*۳۵ و ۶۰*۳۰ )