سنگ نما

کاربرد

استفاده در نمای ساختمان‌ها و دیوراه‌ها

ضخامت

تولید این محصول در اندازه ۲ سانتی‌متر می‌باشد .

ابعاد

عرض ۳۰ طولی ، عرض ۳۵ طولی، عرض ۴۰ درجه ۱ و درجه ۲، عرض ۶۰ صادراتی