سنگ پله

کاربرد

استفاده در پله‌های پروژه‌های ساختمانی و عمرانی

ضخامت

تولید این محصول در اندازه ۳ سانتی‌متر می‌باشد .

ابعاد

عرض ۳۳ سانتی‌متر( ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر)