سنگ کف

کاربرد

قابل استفاده در کف‌سازی و پاگردهای راه پله‌ها

ضخامت

تولید این محصول در اندازه ۲ سانتی‌متر می‌باشد .

ابعاد

ابعاد ۴۰*۴۰ در دو سطح درجه ۱ و درجه ۲ ابعاد ۴۰*۳۵ ابعاد ۴۰*۳۰ ابعاد ۴۰*۲۰ ابعاد ۴۰*۱۵ ابعاد ۴۰*۱۰ ابعاد ۶۰*۶۰