کوبیک

کاربرد

مورد استفاده در کف‌سازی پارک‌ها و باغ‌ها و پیاده روها

ابعاد

(۵*۱۰*۱۰) و ( ۱۰*۱۰*۱۰)